Lær at gange

At gange er, når man tager en mængde flere gange. Et eksempel er  3 * 4, Her kunne man tage 3 poser æbler, som hver indebærer 4 æbler, og så har man 12 æbler. Denne beskrivelse kan være svær for dit barn at “se for sig”, men I kan prøve at udføre opgave i virkeligheden. 

Når dit barn starter i 3. klasse, bliver han/hun introduceret for gange, som også kaldt multiplikation. I starten  vil dit barn øve sig i at gange med små tal, for at få en forståelse af, hvad det vil sige at  gange. Dit barns lærer vil fx lave små bunker med to af en slags, og udvælge tre bunker. Nu vil dit barns lærer spørge ud i klassen, hvor mange bunker hun valgt, hvor mange der er i hver bunker og hvor mange der i alt. Denne øvelse kan I også lave derhjemme, da det giver dit barn et visuelt billede af, hvad der sker, når man ganger. Det er vigtigt, at dit barn kan forklare, hvad der sker, når han/hun ganger, så du er sikker på, at dit barn har forståelsen. 

Dit barn vil hurtigt begynde at arbejde med de små tabeller, dvs. 1-tabellen, 2-tabellen, 3-tabellen, 4-tabellen, 5-tabellen, 6-tabellen, 7-tabellen, 8-tabellen, 9-tabellen og 10-tabellen. I starten vil fokus være på forståelse, og derefter vil dit barn hurtigt opdage, at han/hun allerede kan 1-tabellen og måske kender 10-tabellen fra badeture.. “10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100!” og så skal alle under med hovedet. 

2- tabellen vil også være en af de tabeller, som dit barn lærer hurtigt, fordi der sker en fordobling, og dit barn vil hurtigt finde et mønster i 5-tabellen. De resterende tabeller kræver mere tid og kan være svære at lære. 

Når dit barn lærer at gange og benytte gangetabellerne, så er der også andre huskeregler, som kan hjælpe dit barn:

  • Når man ganger med 10, kommer der et nul på 
  • Når man ganger med 5, svarer det til at gange med 10, men tage halvdelen 
  • Når man ganger med 2 fordobler man resultatet 

Derudover kan det være en hjælp for dit barn at opdele regnestykket. Hvis der fx står 6*13, så kan det virke lidt uoverskueligt. Men hvis dit barn lærer at dele regnestykket op, så der står 6*10 + 6*3 eller 6*10 +6*1+6*1+6*1, bliver det mere overskueligt. 

En anden strategi, som kan gøre gange mere overskueligt, er, at hvis der står 4*9, så kan dit barn skrive 4*10 = 40 og 40-4 = 56. Selvom dit barn er dygtig til at gange, giver de forskellige strategier dit barn en større matematisk forståelse, og dygtiggør hjernen til at tænke på flere måder. 

Det er altid vigtigt at benytte ting fra hverdagen, så matematikken giver mening. Du kan let stille opgaver til dit barn, som indeholder gange. Eksemplet med æblerne i starten er én idé, men det kan også være opgaver som, at dit barn får 5 kr om ugen til at købe slik i sommerferien, og dit barn har sommerferie i seks uger. Hvor mange penge, får dit barn på en sommerferie. Eller du deler dit barns lego op i bunker af forskellig antal, fx 4 bunker med 6 legoklodser, og på den måde viser du dit barn, at I ganger sammen. 

Når dit barn bliver ældre og skal arbejde med større regnestykker, bliver papiret taget i brug. Det er vigtigt at lære at stille  regnestykker op. 

Her ser du to metoder: 

Den første metode: Regnestykket er 4*345

Her ser I tallet 4  og I ser tallet 345, som også er:  3 hundrede, 4 tiere og 5  enere

Så I kan skrive: 

4*300

4*40 

4*5 

Til sidst kan I lægge tallene sammen. Denne metoder egner sig bedst. når tallet bliver ganget med et et-cifret tal. 

Den anden metode: Regnestykket er 36*369

I den her opgave starter man med at tage enerne i 36 (altså 6) og gange med det lange regnestykke (369).

Så 6*9, 6*6, 6*3… 

6*9 giver 54, så I skriver enerne (4) under og 10’erne (5)komme i mente over tallet 6. I kan se det nedenunder. Derefter ganger i 6 med 6, som giver 36, men der står 5 i mente, så det giver 41, I skriver 1 nederst og 4 i mente over 3. Sådan fortsætter I. 

NU skal I gange 3 (10’erne) ind fra de 36, så I skriver først et 0 under 4, fordi det er 10’erne i arbejder med, og så 3*9= 27, så enerne (7) står så på den næste plads. 

Her fremgår det: